Điều khoản điều kiện

1. Trách nhiệm người sử dụng

Khi vào website người dùng chịu trách nhiệm không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung. Người truy cập không được phát tán nội dung dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của cachlamchebuoi.com

2. Nội dung website

Nội dung bài viết trên website này được chúng tôi cho người sử dụng một cách trung thực, tin cậy. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên các nội dung mới nhất đến người đọc được biết.

3. Bản quyền

Chúng tôi chính là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung là thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Các chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp. Chúng tôi giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định.

4. Đăng tải thông tin

Không được đưa lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ,  thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi sẽ loại bỏ các thông tin sai sự thật, vi phạm quy định.

5. Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website.

6. Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành, sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

(Visited 225 times, 1 visits today)