Bản quyền

1. Chia sẻ bài viết

Cachlamchebuoi.com sẽ nắm giữ bản quyền nội dung bài viết, hình ảnh và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền trong website.

Không được phép sử dụng nội dung vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên hoặc khách hàng của mình.

Cho phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

Nếu sao chép, dàn bài viết nhớ dẫn nguồn từ cachlamchebuoi.com.

2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Các ấn phẩm website như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại website.

Người dùng cần tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí cả 2, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng web cachlamchebuoi.com

Rất mong được hợp tác.

(Visited 256 times, 1 visits today)